0 ks / 0,00 €

Najčastejšie otázky klientov

Je Nanoprotech Gun prostriedok pre čistenie, konzerváciu, alebo mazanie zbraní?

Nanoprotech Gun v sebe kombinuje všetky tieto vlastnosti, dá sa teda použiť ako prípravok 3v1. Napríklad jeho čistiace schopnosti fungujú na mechanickej báze, keď nanočastice dokážu usadené splodiny šetrne uvoľniť bez nutnosti použitia agresívnych prípravkov, ktoré môžu následne poškodiť štruktúru kovu. Mechanizmy zbrane ostanú po aplikácií spreja Nanoprotech Gun šetrne a dlhodobo premazané a konzervované.

Prečo si vybrať spreje Nanoprotech?

Spreje Nanoprotech pôsobia nie len ako mazivo, ale tiež ako aj antikorózna ochrana. Najvýraznejší plus nájdete v ich účinnosti, ktorá presahuje všetky ostatné technológie. Spreje vďačia za svoje vlastnosti nanotechnologii, na ktorej báze fungujú. A práve nanočastice obsiahnuté v sprejoch tvoria najcennejšiu zložku roztoku, čo radí Nanoprotech do prémiovej kategórie medzi spreji.

Na čo všetko je možné spreje Nanoprotech použiť?

Použitie jednotlivých sprejov možno odhadnúť už podľa ich názvu. Všeobecne sa však spreje používajú buď na elektrické zariadenia, ktoré potrebujú ochranu pred vlhkosťou, alebo na premazanie rôznych mechanizmov. Všetky spreje fungujú tiež ako antikorózna ochrana. Použitie jednotlivých sprejov si môžete prečítať na stránkach produktov.

Akou tepelnou odolnosťou disponujú spreje Nanoprotech?

Roztoky NANOPROTECH si svoje unikátne vlastnosti zachovávajú do +160 ° C a nezamŕzajú do -80 ° C. Spreje Auto Moto Electric a Auto Moto Anticor sú potom špeciálne navrhnuté tak, aby odolávali prudkým zmenám teplôt, ku ktorým dochádza v motorovom priestore

Čo znamená “Nano” ?

Sme firma zaoberajúca sa nanotechnológií, ktorá sa zakladá na tzv. Nanočasticiach - teda na časticiach o minimálnej veľkosti, ktoré sú vďaka svojim rozmerom schopné preniknúť aj do mikrotrhlín a pórov povrchu. Práve tieto častice sú obsiahnuté v našich sprejoch, tvorí ich funkčné zložku a robia z nich viac než len "bežné izolačné a antikorózne spreje", ktoré sa nedokážu dostať tak hlboko k povrchu materiálu. Vďaka nanotechnológii majú naše spreje oveľa vyššiu účinnosť a dlhšiu výdrž ako ostatné produkty.

Kde sa spreje Nanoprotech vyrábajú ?

Spreje NANOPROTECH pre český a slovenský trh vyrábame priamo v Českej republike. Výroba zahŕňa plnenie sprejov, etiketovanie a distribúciu výrobkov. Pôvodný technológie pochádza z Európskej únie, konkrétne z Estónska, kde roztok pod značkou NANOPROTECH vznikol.

Aký je medi jednotlivými sprejmi rozdiel?

Spreje Nanoprotech možno rozdeliť na dve skupiny. Všetky spreje disponujú antikoróznymi vlastnosťami, ku ktorým sa pridáva buď schopnosť izolácie alebo mazacie účinky. Spreje Nanoprotech Electric a Auto Moto Electric možno použiť na ošetrenie elektrických zariadení, pretože chráni povrch pred vlhkosťou, oxidáciou a celkovo zabraňujú skratu. Spreje Nanoprotech Auto Moto Anticor, Home a Bicycle majú bezchybné antikorózne a mazacie schopnosti a nezamŕzajú do -80 ° C.
Spreje Auto Moto Electric a Auto Moto Anticor navyše oproti ostatným zvládajú prudké teplotné zmeny, ku ktorým dochádza v motorovom priestore. Sú tak vhodné napríklad aj pre priemyselné použitie.

V čom sa spreje líšia oproti konkurencii?

Spreje NANOPROTECH sa nedajú porovnávať so žiadnymi spreji, pretože so svojimi jedinečnými schopnosťami jednoducho konkurenciu nemajú. Kombinujú ako vlastnosti antikoróznej / izolačné ochrany, tak mazív, čím sa radí medzi pokročilé spreje "dva v jednom". Oproti ostatným sprejom ponúka vďaka obsiahnutým nanočasticiam aj dlhodobejšie a efektívnejšie účinky.

Je možné so sprejmi Nanoprotech ošetriť tiež predmety, ktoré sa dostanú do styku s ľudskou kožou, alebo potravinami?

Neodporúčame nanášať sprej na predmety, ktoré sú v kontakte s ľudskou kožou, potravinami alebo akýmkoľvek živým objektom, a to kvôli obsahu parafínu a minerálnych olejov, ktoré sú dráždivé pre pokožku a nevhodné pre styk s potravinami. Pri samotnej aplikácii navyše odporúčame používať ochranné pomôcky.

Ako často sa musí nanášať nová vrstva nanočástíc ?

Nanášanie ochrannej vrstvy vždy závisí na tom, ako často je ošetrený výrobok namáhaný a akým podmienkam je vystavený. Máme vyskúšané, že ochranná vrstva vydrží až po dobu 1 roka, pre zachovanie 100% ochrany však odporúčame sprej aplikovať raz za 4-6 mesiacov.

Na akej báze fungujú spreje Nanoprotech?

Spreje Nanoprotech využívajú princípy nanotechnológie, ktorá je založená na pôsobení malých častíc. Tie sa dostanú do pórov a mikrotrhlín povrchu a vytvorí nepriepustný ochranný film, ktorý potom účinne plní svoju funkciu.

Majú spreje Nanoprotech škodlivý účinok na materiály?

Spreje NANOPROTECH neobsahujú teflón, silikón, ani žiadne agresívne látky alebo rozpúšťadlá. Nemajú preto škodlivé účinky na žiadne materiály ako sú kovy, plasty, drevo, guma, sklo alebo keramika. Neničí dokonca ani farby alebo laky.

Vysýchajú roztoky Nanoprotech?

Spreje NANOPROTECH Auto Moto Anticor, Home, Bicycle a Gun po aplikácii na povrch vytuhnou. Spreje Electric a Auto Moto Electric však vysychajú extrémne pomaly. Zhruba 15 minút po aplikácii každého spreja odporúčame prebytočný roztok zotrieť. Pre dosiahnutie maximálneho účinku ochrany odporúčame nechať roztok pôsobiť až po dobu 24 hodín. Počas tejto doby sa nanočastice dokonale usadí na kovovom povrchu.

Je možné sprejom ošetriť  elektrické zariadenie, ktoré je pod prúdom?

Spreje obsahujú plyny propán a bután, u ktorých hrozí samovznietenie, a preto je aplikácia spreje možná len pri úplnom odpojení zariadenia zo siete. Po 15 minútach od aplikácie sa propán-bután odparí. Samotný roztok je nehorľavý a nehrozí samovznietenie, ani pri prekročení teploty 160 ° C.

Prečo sú spreje Nanoprotech označované ako extrémne horľavé?

Spreje Nanoprotech obsahujú výtlačný plyn propán-bután, ktorý sprejom v nádobkách prepožičiava vlastnosti horľaviny. Samotné roztoky Nanoprotech sú však nehorľavé.

.

Copyright © 2019  www.nanospreje.sk